Misyon & Vizyon

Uçar Metal liderlik konumunu, üretim kapasite ve kalitesini artırarak devam ettirmek, entegre demir çelik fabrikalarımızın demir hammaddesi ihtiyacını azami ölçüde yerli kaynaklardan karşılamaktır.
Kaynaklarımızı etkin kullanarak en az maliyetle en fazla satılabilir üretim yapmak, yenilik ve gelişmelere açık, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olmaktır.

Değerlerimiz;

 İş Sağlığı ve Güvenliği,
 Tasarrufa önem verme,
 Coşkulu, özverili ekip çalışmalarına önem verme,
 Müşteri odaklı çalışma,
 Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı işgücü birikimini en önemli varlık olarak görme,
 Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve müspet yönde değişimi esas alma,
 Çevreyi koruma,
 Topluma katkıda bulunma ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde insana değer verme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ürünlerimiz
Trafo Aksesuarları
Gsm Konnektörleri
Otomotiv
Çatlak Kontrol Cihazı
Kalitenin güvence altına alınabilmesi amacı ile üretilen tüm ürünlere fonksiyon güvenliliği ile tasarım ve imalat uygunluğunun kontrolü için ulusal ve uluslararası UÇAR METAL 'de ISO .9001-2008 standartları uy- gulanmaktadır...Devamı
Tezgah parkımıza otomatik yükleyici aparat eklendi 01.02.2019
2-NW 22 Yağ Boşaltma vana Döküm kapak modeli yenilendi. 11.10.2019
Sağlık taraması yapıldı. 04.02.2020